Back to All Events

Jessika Thörnqvist & Kim Ramberghaug - Dead Water


3.jpg

Dead Water er et fotobokprosjekt av Jessika Thörnqvist & Kim Ramberghaug, kunsterduoen  Lightnin' Howlin' and Screamin'Modul 35 presenterer en utstilling basert på boken kombinert med visning og salg av boken. Ved åpningen den 15.februar vil også musiker Martin Langlie bidra med improvisering på modular synth.

Dead Water: tekst av Camilla Shim Winge.

Dead Water (2018) er andre del av trilogien som kunstnerduoen Jessika Thörnqvist og Kim Ramberghaugs påbegynte med utgivelsen av Stasis i 2016. Fotoboken videreutvikler motiver knyttet til refleksjoner, skinn, skygger, spekter og tåke, men slik at helheten får en mer direkte, intens og performativ karakter.  

Dead Water (2018) fremstår som en sanselig, konsentrert suite hvor bildenes forandring fra en side til den neste bølger av overskudd i farge og temperament. Utvalget vitner om en fortsatt fascinasjon for det flyktige øyeblikket hvor lyset skrives inn i tiden og sammentreff av omstendigheter som kan materialiseres i bildet. I kombinasjon med overlagte, manuelle migreringer hvor det samme bildet først projiseres på skjerm for å så fanges på nytt med mobil, før det igjen lastes opp og avfotograferes, blir det en måte å destillere noe i og fra bildene heller enn å redigere dem. Bilder av ulikt opphav sidestilles i en metonymisk narrativ, og resultatet blir en slags anonymitet av personer, steder, interiører, detaljer. Det er ingen historie, men de visuelle fragmentene peker på historiens fravær. 

I likhet med Stasis, kan kanskje Dead Water forstås som en refleksjon over tiden. Denne gangen fremstår det som Thörnqvist og Ramberghaug stiller spørsmål om hukommelsen. Hva hvis minnet er en umulighet og fortiden er en oppfinnelse? Hva hvis det vi tror vi husker, ikke er et reelt minne, men det vi husket da vi sist mintes? Minnet kan dermed bare være et fiktivt, forrykket bilde vi har skapt gjennom gjentagende repetisjoner og hvor hver hukommelsesakt fjerner oss fra fortiden. I Dead Water er selvmotsigelsen i seg selv dynamikk og talende for en livgivende mørk kraft som spilles ut over fotobokens sider.

Earlier Event: February 1
Programslipp - Vår 2018
Later Event: March 15
Helge Skodvin - 'A Jungle out There